สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ

 • slider-1549004849877
 • slider-1549005145197
 • slider-1549005303308
 • slider-1549005311468
 • slider-1549005321444
 • slider-1549005329822
 • slider-1549005338620
 • slider-1549005348869
 • slider-1549005359029
 • slider-1549005366244
 • slider-1549005411460
 • slider-1549005417995
 • slider-1549005450333
 • slider-1549005468854
 • slider-1549005474341
 • slider-1549005479060
 • slider-1549005483395
 • slider-1549005488941
 • slider-1549005495526
 • slider-1549005501663
 • slider-1568276455068
 • slider-1568276459884

ข่าวกรมพัฒนาที่ดิน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างกรมพัฒนาที่ดิน

ประชาสัมพันธ์ / อบรมสัมนา

เอกสารเผยเเพร่

ลำดับที่รายละเอียดวันที่เผยแพร่ดาวน์โหลด
19 ระบบท่อส่งน้ำหนองหิ้ง 1 กุมภาพันธ์ 2562
18 โครงการไทยนิยมยั่งยืน 20 สิงหาคม 2561
17 แผนที่น้ำท่วมซ้ำซาก 24 เมษายน 2561
16 แผนที่ความเหมาะสมสำหรับปลูกยางพารา จังหวัดบึงกาฬ (ระดับอำเภอ) 24 เมษายน 2561
15 แผนที่ความเหมาะสมสำหรับปลูกยางพารา จังหวัดบึงกาฬ 24 เมษายน 2561
14 แผนที่ความเหมาะสมปลูกข้าว จังหวัดบึงกาฬ(ระดับตำบล) 24 เมษายน 2561
13 แผนที่ความเหมาะสมปลูกข้าว จังหวัดบึงกาฬ(ระดับอำเภอ) 24 เมษายน 2561
13 แผนที่ความเหมาะสมปลูกข้าว จังหวัดบึงกาฬ 24 เมษายน 2561
12 แผนที่กลุ่มชุดดิน จังหวัดบึงกาฬ 24 เมษายน 2561
11 แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน จังหวัดบึงกาฬ 24 เมษายน 2561
10 แผนที่เขตป่าไม้ถาวร จังหวัดบึงกาฬ 19 เมษายน 2561
09 เเนะนำสถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ 19 กุมภาพันธุ์ 2561
08 กลุ่มชุดดินจังหวัดบึงกาฬ 2 กุมภาพันธุ์ 2561
07 ข้อมูลงานจัดระบบ 2 กุมภาพันธุ์ 2561
06 โครงการพระราชดำริ 2 กุมภาพันธุ์ 2561
05 รายงานประจำปี 2560 23 มกราคม 2561
04 Zoining by Agri-Map พื้นที่ปรับเปลี่ยน 22 มกราคม 2561
03 ชมรมหมอดินอาสา จังหวัดบึงกาฬ 14 ธันวาคม 2560
02 Zoning by Agri map 12 ธันวาคม 2560
01 รายงานประจำปี 2559 12 ธันวาคม 2560

ขอบเขตรับผิดชอบ ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน


หน่วยพัฒนาที่ดินที่ ๑

หน่วยพัฒนาที่ดินที่ ๒

หน่วยพัฒนาที่ดินที่ ๓

เขตพื้นที่รับผิดชอบอำเภอปากคาด

เขตพื้นที่รับผิดชอบอำเภอเมือง

เขตพื้นที่รับผิดชอบอำเภอบุ่งคล้า

เขตพื้นที่รับผิดชอบอำเภอโซ่พิสัย

เขตพื้นที่รับผิดชอบอำเภอศรีวิไล

เขตพื้นที่รับผิดชอบอำเภอพรเจริญ

เขตพื้นที่รับผิดชอบอำเภอเซกา

เขตพื้นที่รับผิดชอบอำเภอบึงโขงโหลง

โมบายแอปพลิเคชัน

วีดีโอ องค์ความรู้ด้านพัฒนาที่ดิน