สพด.บึงกาฬ โดยนางสาวกนกนิภา อ่ำสวัสดิ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายพันธการณ์ วันเคลื่อน หน่วยพัฒนาที่ดินที่3. เข้าเยี่ยมและให้คำแนะนำด้านการพัฒนาที่ดิน พร้อมสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน ปี 2563 (ศูนย์ฯ ต่อยอด) ของ นายทัยสงบ ประทัยเทพ ตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง และ นายสมนึก ทองแดง ตำบลซาง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ