วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ โดยนายวรศักดิ์ ศรีคัฒนพรหม เจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส พร้อมเจ้าหน้าที่ นำคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดบึงกาฬ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล อำเภอเมือง และศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ