วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ โดยนายพันธกานต์ วันเคลื่อน นักวิชาการเกษตร (หน่วย๓) พร้อมเจ้าหน้าที่ เเละเกษตรกรผู้มีบัตรสวัสดิ์การเเห่งรัฐในพื้นที่ ดำเนินการก่อสร้างฝายชะลอน้ำลำห้วยยาง (จุดเเรก ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย) ณ บ้านหนองนาดี ตำบลบัวตูม อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ