ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด ๑,๒๖๐ ลบ.ม. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในพื้นที่ ตำบลคำแก้ว อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ จำนวน ๔๓ บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)