ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด ๑,๒๖๐ ลบ.ม. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในพื้นที่ ตำบลโป่งเปลือย อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ จำนวน ๓๖บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)