ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานฯ ปีงบประมาณ 2563 (e-bidding)