ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตรโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒