ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม ดอน ตามแบบเลขที่ สพข.๐๕ บก.๐๑/ ๒๕๖๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)