ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสร้างโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด ๑,๒๖๐ ลบ.ม. ในพื้นที่ ตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ จำนวน ๔๔ บ่อ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)