ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำขุดลอกหนองท่าช้าง บ้านโนนสูง หมู่ที่ ๓ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ตามแบบเลขที่ ๑๔๐๕๙ น. รหัส บก.๐๒๕๙ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)