“การประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดินปี ๒๕๖๑ ในหัวข้อ "วิชาการพัฒนาที่ดินก้าวไกล ไทยยั่งยืน"

อ่านเพิ่มเติม: .. 

โครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ"

อ่านเพิ่มเติม: .. 

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร"

อ่านเพิ่มเติม: .. 

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน"

อ่านเพิ่มเติม: ..