วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ด้านวิชาการ เป็นประธานทอดกฐินสามัคคี โดยสถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ ชมรมหมอดินอาสาจังหวัดบึงกาฬ ร่วมกับ วัดสโมธานนิคม "เพื่อสมทบทุนก่อสร้างหอระฆัง" ณ วัดสโมธานนิคม บ้านโพธิ์หมากเเข้ง ตำบลโพธิ์หมากเเข้ง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
นายเกรียงไกร ไชยโพธิ์ ผอ.สพด.บึงกาฬ,นางปราณี สีหบัณฑ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕,นางสาวนุชจรี กองพลพรหม ผอ.สพด.อุดรฯ,นายอดุลย์ ศรีสุพรรณ ผอ.สพด.หนองบัวลำภู,นางนงนุช ศรีพุ่ม ผอ.สพด.ขอนเเก่น,นายสมเกียรติ ชนะพาล เจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส สพด.ยโสธร,นายอภิลักษณ์ อักษรพรหม เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญการ สพด.สกลนคร,ข้าราชการเเละเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดิน,หมอดินอาสาจังหวัดบึงกาฬ,ประชาชนทั่วไป ร่วมทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้ โดยมียอดสุทธิในการทอดกฐินสามัคคี “เพื่อสมทบทุนก่อสร้างหอระฆัง”ในครั้งนี้ จำนวน ๕๔๕,๙๙๑ บาท