วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐
สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ โดยนายวิชาญ ดู่คำ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน(หน่วย๒) ร่วมให้คำแนะนำและสาธิต พร้อมสนับสนุน สารเร่งซุปเปอร์ พด.๑ สารเร่งซุปเปอร์พด.๓ และวัสดุปรับปรุงดิน(โดโลไมท์) เพื่อใช้ในการผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน ภายใต้โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ณ.บ้านศรีชมชื่น หมู่ ๗ ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ