วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ โดย นายเกรียงไกร ไชยโพธิ์ ผอ.สพด.บึงกาฬ และเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมบริจาค สิ่งของ อาหารเเห้งเเละยารักษาโรค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมที่จังหวัดสกลนคร ณ ศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัย เหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ โดยมีนายสุรศักดิ์ เกษมสุวรรณ รองผู้ว่าฯและนายชาญชัย คงทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดฯเป็นผู้รับมอบยอดบริจาค รวมทั้งสิน ๙,๗๐๐ บาท