วันที่ ๒๗ กรกฏาคม ๒๕๖๐

สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ โดยนายเกรียงไกร ไชยโพธิ์ ผอ.สพด.บึงกาฬ พร้อมนายวรศักดิ์ ศรีคัฒนพรหม เจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส(หน่วย๓) เเละเจ้าหน้าที่ ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และ Kick Off โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลปากคาด ตำบลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ โดยมีพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยสถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ มีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการเเละคำปรึกษาการเเก้ไขปัญหา ดิน ปุ๋ย น้ำ พร้อมทั้งเเจกสารเร่งพด.น้ำหมักชีวภาพ สารเร่ง พด.๒ จำนวน ๑,๐๐๐ ขวด เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด(ถั่วพร้า.ปอเทือง) ให้เเก่ชาวบ้านเเละเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้มากกว่า ๑,๕๐๐ ราย