วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐

สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ โดยนายวิชาญ ดู่คำ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน(หน่วย๒) ร่วมกิจกรรมเกษตรกรร่วมใจปลูกป่าชุมชน ถวายความจงรักภักดี ประจำปี ๒๕๖๐ ณ.พื้นที่โรงเรียนเก่าบ้านโนนสวาท หมู่ ๖ ตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ