วันจันทร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 07.00 น. นายสรรเสรอญ เจริญศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2563 โดยมีนางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นำคณะผู้บริหารกรมฯ ผู้บริหารกอง/สำนัก ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกันประกอบกิจกรรมเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2563 สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมพัฒนาที่ดิน ศาลพระภูมิ ศาลตา-ยาย อนุสาวรีย์ ดร.บรรเจิด พลางกูร ทำบุญเลี้ยงพระภิกษุสงฆ์ ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 57 รูป ณ กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ