วันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น. นายเกรียงไกร ไชยโพธิ์ ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ พร้อมหมอดินอาสาฯร่วมกับ ครู นักเรียนโรงเรียนห้วยดอกไม้ ปลูกหญ้าแฝกรอบคันหนอง เพื่อป้องกันการการซะล้างพังทลายดิน (Stop Soil Erosion) และเพื่อป้องกันสิ่งเจือปนที่ไหลลงสู่หนองน้ำ ซึ่งสถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ สนับสนุนกล้าหญ้าแฝก 200,000 กล้า ณ โรงเรียนตชด.ห้วยดอกไม้ ต.วิศิษฐ์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ