วันที่ 19 สิงหาคม2562 (09.00น.) นายเกรียงไกร ไชยโพธิ์ ผอ.สพด.บึงกาฬ พร้อมนางสาวปิยวรรณ เขิมขันธ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2562 "ฟื้นฟูปฐพี ด้วยเทคโนโลยีด้านดิน" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 -20 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดย ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมมอบนโยบาย และนางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวต้อนรับและรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ การจัดประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิชาการ และผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ได้รับทราบนโยบายการดำเนินงานวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ได้รับองค์ความรู้ทางวิชาการและสามารถพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้นำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งนำเทคโนโลยีและผลสำเร็จงานวิชาการมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด