วันที่ 30 เม.ย. 62 สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ โดยนายวรศักดิ์ ศรีคัฒนพรหม เจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส พร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาที่ดิน ร่วมประชุม VDO Conference การเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการบัตรดินดี (ID Din Dee) เฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 จังหวัดขอนแก่น