วันที่ 29 เมษายน 2562 สถานีพีฒนาที่ดินบึงกาฬ โดยนายเกรียงไกร ไชยโพธิ์ ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ ร่วมพิธีปลูกต้นรวงผึ้งพระทาน โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ