พด.บึงกาฬทำบุญปีใหม่ เสริมสิริมงคลก้าวหน้าเรื่องการงาน วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายเกรียงไกร ไชยโพธิ์ ผอ.สพด.บึงกาฬ พร้อมข้าราชการเเละเจ้าหน้าที่พัฒนาที่ดิน ทำบุญสถานี เนื่องในโอกาส วันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒ เพื่อความเป็นสิริมงคล ให้บุคลากรในสถานีอยู่เย็นเป็นสุข มีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน ณ สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ