พด.บึงกาฬ ฤกษ์งามยามดี ไหว้ศาลเจ้าพ่อ ปกปักรักษาสถานี วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายเกรียงไกร ไชยโพธิ์ ผอ.สพด.บึงกาฬ พร้อมข้าราชการเเละเจ้าหน้าที่พัฒนาที่ดิน ทำพิธีไหว้ศาลพระภูมิ (เจ้าพ่อบุษราคัม) เพื่อให้ปกปักคุ้มครองสถานที่ เเละผู้อยู่อาศัยให้อยู่เย็นเป็นสุข มีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน ณ สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ