วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายเกรียงไกร ไชยโพธิ์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของกรมพัฒนาที่ดิน ณ วัดมณีบรรพตวรวิหาร ตำบลระแหง อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยมีนางเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานในการถวายผ้ากฐินพระราชทาน ซึ่งมียอดเงินถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมพัฒนาที่ดินในครั้งนี้ จำนวน ๑,๒๐๔,๖๔๐ บาท