วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ โดยนายเกรียงไกร ไชยโพธิ์ ผอ.สพด.บึงกาฬ พร้อมคณะ ร่วมงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน พร้อมจำหน่าย หมอนยางพาราแท้ ๑๐๐% ซึ่งได้รับความนิยมจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก และสามารถจำหน่ายหมอนยางพารา ทั้งหมด ๒๕๐ ใบ หมดลงอย่างรวดเร็ว ณ กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ