วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐ สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ โดยนายเกรียงไกร ไชยโพธิ์ ผอ.สพด.บึงกาฬ พร้อมเจ้าหน้าที่ มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ ชมรมหมอดินอาสาจังหวัดบึงกาฬ แก่บุตรนายบุญจันทร์ ลั่วไธสงค์ หมอดินอาสาประจำตำบลคำนาดีที่เสียชีวิต จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท ณ ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ