๘ ปี ๘ อำเภอ กฐินสามัคคีสถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ

อ่านเพิ่มเติม: .. 

พด.บึงกาฬ ร่วมปล่อยปลาเนื่องในวันประมงแห่งชาติ

อ่านเพิ่มเติม: .. 

พด.บึงกาฬ!!! ????????หยุดการชะล้างพังทลายของดิน (Stop Soil Erosion)

อ่านเพิ่มเติม: .. 

พด.บึงกาฬ!!! สะสมแต้มบุญสร้างกฐินหมอดินอาสา

อ่านเพิ่มเติม: ..