วันที่ 8 มกราคม 2563 #สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ไถกลบตอซัง

อ่านเพิ่มเติม: .. 

พัฒนาที่ดินบึงกาฬ ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2563

อ่านเพิ่มเติม: .. 

พด.บึงกาฬ จัดงานวันดินโลก ปี 2562

อ่านเพิ่มเติม: .. 

๘ ปี ๘ อำเภอ กฐินสามัคคีสถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ

อ่านเพิ่มเติม: ..