งบประมาณทางการเงิน

รายงานงบทดลอง เดือนมิถุนายน2562